| f |
 

בדיקות רופא

 


בדיקת הרופא הוא השלב הראשון והחשוב ביותר באבחון המטופל.

הבדיקה נחלקת לשני שלבים:

1) סיפור רקע - קבלת מידע על החיה, הבנת סביבת החיים שלה והבנת הסיבה שבעטיה היא הובאה לבדיקה. מאחר וחיית המחמד אינה יכולה לדבר ולהעיד על מצוקתה, חשוב לקבל מבעליה מידע חיוני עליה, כשלב מקדים לבדיקה עצמה. הרופא יקשיב לבעלים וכן יידע לשאול את השאלות הרלוונטיות על מנת להגיע למירב האינפורמציה הדרושה לו, לצורך אבחון רפואי.

2) בדיקה פיזיקלית - הרופא יבדוק את חיית המחמד ע"י מישוש והקשבה. כמו כן, ייקח מדדים כמו חום ולעיתים לחץ דם. מטרת הבדיקה היא לנסות לבודד את מקור הבעיה/ כאב.

 

בדרך כלל בתום הבדיקה הפיזיקלית תהיה לרופא אבחנה של מקור הבעיה וכן המלצה לטיפול. לעיתים, על מנת להגיע לאבחנה מלאה ומדויקת, ימליץ הרופא להמשיך את הבירור באמצעות בדיקות דם, צילומי רנטגן ובדיקות מעבדה נוספות.