| f |
 

שירותי הדמיה

 


מרכזנו מצוייד במכשיר רנטגן וטרינרי בעל עוצמה גבוהה המאפשר צילומים של כל סוגי בעלי החיים, בזמן חשיפה מינימלי.

הפיתוח מבוצע במכשיר הקרוי CR. זהו פיתוח דיגיטאלי, הנותן תמונה באיכות מצוינת על גבי מסך מחשב.

את הצילום ניתן לשפר באמצעים טכנולוגיים כך שלא נדרשים כבעבר מספר צילומים על מנת להגיע לתמונה מושלמת.

טכנולוגיה זו מאפשרת עוצמות קרינה נמוכות יותר, שליחת קבצים למומחים לצורך התייעצות ומתן העתק של הצילום ללקוח באמצעות דיסק או מייל.

לפי צורך מבוצעת גם בדיקת US (אולטרא-סאונד) ע"י וטרינר המומחה בתחום זה.